Maatschappelijke stage lopen op Kinderboerderij Otterspoor?

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor maatschappelijke belangen. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. De bedoeling van zo'n stage is dat scholieren, door mee te werken in bijvoorbeeld ouderen- of gehandicaptenzorg, kennismaken met de samenleving. De verwachting is dat dit bijdraagt aan hun maatschappelijke betrokkenheid en hun besef van normen en waarden. In tegenstelling tot reguliere stages, die vooral beroepsvormend zijn, gaat het hier om karaktervorming of burgerschapszin. De school is verantwoordelijk voor leerlingen die een maatschappelijke stage lopen. Dat betekent dat de school ook moet zorgen voor een verzekering met een goede dekking voor leerlingen die stage lopen.

Maatschappelijke stageplaatsen gemiddeld 14 per jaar.

Ben je via je school verplicht een maatschappelijke stage te doen? Dan kun je kiezen voor de kinderboerderij als stageplaats. Op de stagemarkt in september kun je je opgeven bij onze stand. Ook via de vrijwilligerscentrale is het mogelijk om je op te geven. www.vrijwilligersstichtsevecht.nl

Verder is het mogelijk om je via deze website aan te melden via: kinderboerderij.otterspoor@gmail.com

Hoe werkt het:

Allereerst krijg je van ons een formulier, waarmee je gegevens invult en verschillende keuzes moet aangeven. (stageformulier )Al naar gelang het aantal uren dat je stage duurt, wordt je ingedeeld in een rooster. Je werkt altijd op zaterdagen of zondagen. (m.u.v. speciale activiteiten) Er is altijd een weekendbeheerder die je begeleid op de dag dat je bent ingeroosterd.
Het aantal stage uren is 7 uur per weekenddag.
De werktijden zijn van 10.00 uur en 17.00 uur.

Wat verwachten we van een stagiair:

- Het meehelpen tijdens een weekenddienst bij een beheerder (vrijwilliger), meestal zijn dit 2 a 3 dagen een dienst meedraaien (afhankelijk van het aantal stage uren). Je helpt met voeren, dieren verzorgen, stallen schoonmaken, andere klusjes in en om de boerderij en je hebt contacten met de bezoekers.
- Als je je opgeeft verwachten we ook dat je je ook opgeeft voor het assisteren bij minimaal 1 van de speciale activiteiten voor kinderen, deze uren worden meegeteld voor de stageperiode.
- We verwachten dat je een stukje schrijft over een dier wat op de boerderij woont (of kan wonen). Je krijgt van ons een brief, die je als leidraad kunt gebruiken voor het beschrijven van een dier.
- We verwachten ook een eindverslag ( max. 1 A4) van je stageperiode. Beide verslagen willen we gebruiken voor ons Otterspoornieuws, een boekje dat we een paar keer per jaar aan onze donateurs uitgeven. Wij maken een keuze welke verslagen geplaatst gaan worden.

En verder:
Houd rekening met je kleding, je bent veel buiten aan het werk (kou, regen, zon, vuil) dus een goede jas en dichte schoenen of laarzen is aan te bevelen.

Voor het schrijven van een stukje over dieren op de boerderij, heb je 4 uur die worden meegeteld voor de stageperiode.

Wij hopen dat we elk jaar een aantal stagiaires een leuke stage te kunnen geven, mocht jij daar bij zijn dan wensen we je veel succes.

Erkend opleidingsbedrijf

Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving. Aequor geeft invulling aan een verbindende rol tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Zij vormen een brug tussen vraag en aanbod, tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Het opleiden van vakmensen vindt voor een belangrijk deel plaats in de echte beroepspraktijk in de bedrijven. Deze beroepspraktijkvorming is in het middelbare beroepsonderwijs een verplicht onderdeel van de opleiding. Aequor erkent hiervoor opleidingsbedrijven. Een opleidingsbedrijf voldoet in de bedrijfsvoering, goede begeleiding en zinvolle werkzaamheden. Erkende opleidingsbedrijven ontvangen een certificaat en worden in een openbaar register opgenomen waarin scholen en leerlingen geschikte opleidingsplaatsen kunnen vinden.

Aequor heeft Kinderboerderij Otterspoor volgens de bepaling van het “Erkenningsregelement Leerbedrijven” ten behoeve van VMBO opleidingen in de domeinen voedsel en leefomgeving de status van erkend leerbedrijf gegeven.

Op grond van de gegevens van de erkenning toets die is uitgevoerd op 6 december 2007 door Aequor is vastgesteld dat Kinderboerderij Otterspoor deelnemers kan opleiden voor de deelkwalificaties die zijn verstrekt door de bedrijfsadviseur van Aequor. Kinderboerderij Otterspoor staat bij Aequor geregistreerd als erkend leerbedrijf onder nummer 39997.  Stageplaatsen via leerbedrijf gemiddeld 4 per jaar