Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek

 

De Stichting Oranje Komitee Maarssenbroek heeft haar zetel in de gemeente Maarssen/ Stichtse Vecht en is opgericht voor onbepaalde tijd.

De stichting stelt zich ten doel:
Het feestelijk vieren van de verjaardag van de constitutionele Koning en daaraan verwante activiteiten en voorts hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het organiseren van festiviteiten, met alles wat daartoe behoort en samenwerking met de daartoe geëigende andere organisaties in de gemeente en daarbuiten.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, door opbrengsten uit festiviteiten en andere verkrijgingen en baten.

 

Het bestuur wordt gevormd door 6 leden t.w.:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, overige leden.

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30204004De stichting is bereikbaar via mailadres: mario.van.dijk@hetnet.nl (secretaris)