STICHTING KINDERBOERDERIJ MAARSSENBROEK

De plaats waar nu al jaren de kinderboerderij staat was vroeger een polder waar koeien liepen te grazen. In tegenstelling tot Maarssen-dorp waar voor het ontstaan ver terug dient te worden gegaan in de historie, is Maarssenbroek nog betrekkelijk jong. Bij het Vechtplaatsje Maarssen werd deze nieuwbouwwijk, gebouwd in de zeventiger jaren, Maarssenbroek genoemd.Sinds oktober 1984 is de kinderboerderij in het wijkpark Reigerskamp voor het publiek opengesteld. Bij de officiële opening op zaterdag 20 april 1985 onthulde de toenmalige loco-burgemeester De Vries de naam Otterspoor.

Vanaf de oprichting is de Stichting een vrijwilligersorganisatie die, met zeer beperkte personele en financiële mogelijkheden, diensten verleent aan de bevolking van Maarssenbroek en omgeving.

NAAMGEVING

De naam van de kinderboerderij “Otterspoor” is ontleend aan een in de archieven van de gemeente Maarssen al in 1434 voorkomende naam “Otterspoordam”: de eerste dam in de rivier de Vecht. De Otterspoordam is rond de 12e eeuw aangelegd met daarin een sluis en een dorp Otterspoor, iets ten noorden van de huidige grens Maarssen-Breukelen. Het dorp ontstond doordat zeeschepen niet door de sluis konden en moesten worden overgeladen.

Later is deze naam gebruikt voor een buitenverblijf aan de Vecht. Otterspoor heeft gelegen op de oostelijke oever van de Vecht. Otterspoor werd gebouwd in 1643 als eenvoudige boerenhofstede. Dit buitenverblijf bestaat al lang niet meer maar de palen van de toegang moeten nog langs de Vecht staan.

Bij de officiële opening op zaterdag 20 april 1985 onthulde de loco-burgemeester De Vries de naam Otterspoor